برنامه
Quality Lift در سال 95: 

سیستِموُیْ نُویْ مدیریتی تو ای زمونُو بر حسب ایکه نظرِ مدیرا باشه یا فقط بَریْ ایکه رقیبا تو بازار دارن، که عمل نمی کنه. بر ای اساس که خواستِهوُی مشتریوُی اصلی چی چی بوده، تغییرْ تحوُلوُی بازار و آخرین متودوُیْ ثابت شده تو مقالوُی علمی دانشگوُهوُی دنیا کار خودْشو ادامه میده. ما تو الیزه به عنوانه یه هتلِ دانش بنیان از همی روشا استفاده می کنیم وُ تو چارچوب یه برنامِیْ اجرایی به اسم "Quality Lift Campaign" هر سال تعداد زیادی از پروژه هوُی بهبود مستمر رو به مرحَلِیْ اجرا میذاریم.

امکانات داخلی اتاقها:

-         جدیداً همیْ اتاقا رِ هر روز سرویسِ رایگانِ چوُیی گُذوشته میشه. البته کُمْپِ گلام، قبلاً فقط وقتی مهمون وارد میشد بَرَشْ میزاشتیم. تو اتاقوُی سوئیت قهوه هم گُذوشته میشه و تیغ اصلاح، دی وی دی پلیر و یه یخچال بزرگتر از بقیِیْ اتاقا تو سوئیتا هس.

خود پرداز بانکی:

یه دستگوُی خودپردازی، ورودی هتل نصب کِردیم که مهمونوُی عزیزمون خَسَّشون نشه تا سر کوچه بِرَنْ.

 

 

گارانتی خدمات و محصولات:

از اونجوُی که نرخِ بالوُی مهمونایْ وفادارمونْ ارزشمندترین سرمایمونه؛ از اول اسفند تمومی شکایتا هَموجوری که استاندارد ایزو 10002 الزام میکنه تا حل و فصل کاملشْ تو واحدِ مربوطشْ پیگیری میشه. تو اجروُی ای سیستمو هر چی از خدماتو محصولوُی که خارج از استانداردایه الیزه بوده به مهمون برگردونده میشه. مهمونا میتونَنْ از گارانتی خدمات الیزه استفاده کُنَنْ. ای گارانتیو بَرِیْ اولین بار تو یه هتل ایرانی اجرا میشه.

افزایش نرخ نفر ساعت آموزش:

کاکو و عَزیزایِّ گُلُمْ سال 94 نرخ آموزشِمون 16 ساعت بود که واحد آموزشو رو که راه انداختیم نفر ساعت آموزشمون 4/32 شد. نتیجی ای رِ تو رضایتمندی مهمونامون که 2.7% بیشتر شده می بینیم.

راه اندازی کانال فیلم هتل: 

با وجود نویزا و دریافت نکِردن سیگنال کانالوُی ماهواره ای بَرِیْ بهبودِ اوقات فراغت مهمونمون یه کانال 24 ساعته از آخرین فیلموُی روز ایرانی رِ تهیه کِردیم. سال 96 دستگوُی دی وی دی تو هَمِیْ اتاقا گذُشته میشه.

گواهینامه های ایزو و حسب:
گرفتن گواهینامیْ سیستم مدیریت کیفیت بَرِیْ هر سازمانی کار سادِیْ نیس. ما تو هتل الیزه بَرِیْ که بتونیم به جملِیْ که خیلی از مهمونامون گفتن یا نوشتن " امیدواریم همیشه به همین کیفیت باشید" برسیم، دو سال سعی کردیم تمومی استانداردا و ابزاروُی مدیریت کیفیت رِ تو روح همِیْ خدمات و محصولاتمون بُگُنجونیم و واقعا" از ای سیستما بِجوُی استفاده از تبلیغات استفادِیْ مدیریتی ببریم تا نه فقط سطح کیفیتو رِ همی قدر نگه داریم بلکه مستمر هم بهبودِش بدیم. هتل الیزه بَعْدَزْ دو سال تلاش استانداردهای ایزو 9001 نسخه 2015،ایزو 10002 (رسیدگی به شکایات)،ایزو 10004 (پایش رضایتمندی مشتریان)،گواهینامه هتلداری حلال و ایزو 22000 (HACCPمعتبرترین استانداردجهانی بهداشت غذایی وکنترل ایمنی غذایی) رو بیگیره

 

راه اندازی سیستم هوش تجاری:

ای سیستمو که یکی از نوترین و گرون قیمت ترین ابزاروُی تحلیلی مدیرا هس و تو چند تُو از شرکتوُی چَنْ ملیتی بزرگ دنیا در حال کار هس. بَرِیْ اولین بار تو ایران در هتل الیزه استقرار پِیْدُو کِرد. ما از ای سامانُو جهت بهبود نقطه هوُی ضعف و ارائه خدمتوُیْ منحصر بفرد به مهمونا و مشتریامون استفاده می کنیم و تمومیه تغییرات تو الیزه نتیجیْ اِجرویْ ای سیستم هس.

 

 

راه اندازی سیستم ارتباط با مهمانان:

با استفاده از بزرگترین نرم افزاروُی موجود تو دنیا تو زمینِیْ ارتباط با مهمونا، ما تو الیزه همیشه با مهمونامون در ارتباطیم و خبرائو و اطلاعات هدفمندی رِ بَرِیْ اینا میتونیم ارسال کنیم. ما سامانیْ رسیدگی به شکایات هم در هَمی بسترو کار خودشه شروع کِرده.

راه اندازی رزرواسیون آنلاین:

با توجه به هدفوُیْ فروش و رفتار خرید مهمونا، سامانِیْ رزرواسیون آنلاین تو بهمن ماه 1395 با هدف کاهش وقت صرفْ شُدِیْ خرید، سهولت دسترسی آسون و مطمئن راه اندازی شد. ای سامانوُ بدون دخالت منابع انسانی به صورت خودکار تو 24 ساعته شبانه روز و هفت روز هفته اتاقوُی الیزه رِ با بهترین قیمت در اختیار مهمونا قرار می ده. تو سال 1396 تغییرات چیشگیری بَرِیْ ای سامانوُبرنامه ریزی شده و اجرایی میشه به امید خدا.

قیمت گذاری پویاو سیستم امتیاز دهی مشتریان:

-         یکی از بهترین رَوِشوُی قیمت گذاری تو هتلا تو دنیا ارائه قیمت پویا و شناور با توجه به میزان تقاضا و زمان رزرو هس. قیمتا روُدار(لحظه ای و مداوم) تغییر می کنه و بر اساس امتیاز کسب کِرده مشتری بَرِیْ ایشون قیمت محاسبه میشه. جهت اجروُی ای سیستم زیرساخت تکنولوژیکال خیلی سنگینی نیاز بود که مردادماه 1395 بَعْدَزْ ماها تلاش سرانجوم بهره برداری ای پروژوُ شروع شد. از مزایوُی ای سیستموُ تخفیف بیشتر و الویت تخصیص اتاق تو فصلوُی شلوغ بَرِیْ مشتریائوُ مهمونوُی وفادار هس.

Contact us

Fars Province, Shiraz, Moali'Abad Blvd, Pezeshkan St

 

Phone : 071 3623 8890

Email: Marketing {@} elysee.ir

accept visa cart accept visa cart

Shiraz Elysee Hotel

Elysee Hotel with the concept of "New Class of Hospitality" in mind, a hotel which enhances both the quality of accommodation and traveling experiences for business and international travelers to Shiraz, inaugurated in September 2014. Elysee is the first family-run Boutique hotel in Shiraz, located at high end street called "Mali-Abad". Staying at Elysee, you are in 7 minutes walk distance from Metro Station, 25-30 minutes driving to airport and 15 minutes away from international trade fair which truly unveil the strategic location of Hotel.  Elysee's bustling Maliabad neighborhood abounds with Shiraz's best shopping centers, dining experiences and lifestyle malls.
The 68 guest rooms and suites at Elysee are spacious in room size and tastefully appointed to provide you with a lifestyle of urban comfort and convenience according to coded international standards. All feature free Wi-Fi and broadband internet access to ensure you are always connected while on the go.

×

با عضویت در شبکه های اجتماعی هتل الیزه از آخرین تخفیفات و اخبار هتل مطلع شوید.