لطفاً با لهجه شیرین شیرازی بخوانید


مهمونِ عزیز و نورچشمی

درود ما الیزه ای ها بر شُمو
از ایکه الیزه رِ بَرِی اقامت خود تون تو شیراز انتخاب کِردین، قربون شُمُو. مهمون نوازی به سبک الیزه، قبل قدم رنجه کردن شُمُو شروع میشه والو. تو ای دستنِوِشتوُ و بعدیاش اطلاعات مفیدی به شُمُو می دیم تا بُتونیم اقامت با کیفیت و سفر بدون استرسُ کامل برنامه ریزی شده ای، بَرِی شُمُو بسازیم.
تاریخی که شُمُو قدم رو چیشِ ما میزارین دو روز دیگه هس. پیشنهاد می کنیم از ربات تلگرامی هتل حتماً بهره ببرین تا ضمن آشِنوئی کامل با خدمات هتل، با استفاده از برنامِهُی ْ سفر و پیشنهادُوی گردشگری که تو ای زمینه بَرِی ْ شُمُو تدارک دیدیم، با هوشمندی کامل بَرِی ْ سفرِ خود ْتون برنامه ریزی کنین. ای دستیار مطمئن سفرو، همیشه همراهُ در خدمت شُمُو هست!
بَرِی ارتباط با ربات ای لینکو رِ کلیک کنین:
@
elyseehotelshirazbot
بعد باز شدن صفحوُ دُکمِی استارتو رِ بزنینوُ ادامه بدین.
بَرِی آسون تر کِردن استفادِی شُمُو از خدمات تاکسی سرویس هتل و کنترل کیفیت خدمات ای واحدو، ربات دیگی بَرِی شُمُو طراحی کِردیم که نرخنامِی مصوب هَمِی مسیرارِ اعلام می کنه. بَرِی ارتباط لطفاً رو ای لینکو کلیک کنین:
@
elyseehotelviptaxibot
******************************
اگه با طیّاره میُوین شیراز، میتونین بَرِی اومدن به هتل از تاکسیوُی فرودگاه استفاده کنین که کرایش 25 هزار تومنه. مسیر بلوار رحمت بدون ترافیکه. ایستگاه مترو نزدیکیوُی خروجی فرودگاه هس. آخرین ایستگاه (میدون احسان) مقصد شُمُو بَرِی دسترسی سریع و مستقیم به هتله. همیتُو ترنسفرِ فرودگاهی تاکسی سرویس هتل هم میتونین استفاده کنین که کرایش 30 هزار تومنه ولی دیگه منتظر تاکسیو واینمیسین! (لطفا با پذیرش هتل هماهنگ بِفرموُین)
یادتون باشه وقتی که تشریف آوردین، مدارک شناسائیتون شامل کارت ملی یا شناسنامتون هم پاتون(همراتون) باشه. اگه هم پُوی خونوادتون سفر میکنین، شناسنامتون بَرِی احراز محرمیتتون الزامیه والُو کاکُو. یه لیستی از جاهُوی دیدنی شیراز همرُوی اطلاعاتِ کامل اونا، چکیدِی از امکانات و خدمات هتل رِ ای زیرو دانلود کنین.

مهمانوازی به سبک الیزه از خانواده ای صمیمی
CRM & MARKETING Dept.

کجوی شیراز بریم؟ چیچی ر بیبینیم:
http://hr.elysee.ir/images/Where_2Go_What2C.pdf

Contact us

Fars Province, Shiraz, Moali'Abad Blvd, Pezeshkan St

 

Phone : 071 3623 8890

Email: Marketing {@} elysee.ir

accept visa cart accept visa cart

Shiraz Elysee Hotel

Elysee Hotel with the concept of "New Class of Hospitality" in mind, a hotel which enhances both the quality of accommodation and traveling experiences for business and international travelers to Shiraz, inaugurated in September 2014. Elysee is the first family-run Boutique hotel in Shiraz, located at high end street called "Mali-Abad". Staying at Elysee, you are in 7 minutes walk distance from Metro Station, 25-30 minutes driving to airport and 15 minutes away from international trade fair which truly unveil the strategic location of Hotel.  Elysee's bustling Maliabad neighborhood abounds with Shiraz's best shopping centers, dining experiences and lifestyle malls.
The 68 guest rooms and suites at Elysee are spacious in room size and tastefully appointed to provide you with a lifestyle of urban comfort and convenience according to coded international standards. All feature free Wi-Fi and broadband internet access to ensure you are always connected while on the go.

×

با عضویت در شبکه های اجتماعی هتل الیزه از آخرین تخفیفات و اخبار هتل مطلع شوید.